La Doma té per objecte el desenvolupament del cavall mitjançant l’entrenament racional, metòdic i equilibrat de forma que es vagi fent un atleta a disposició del seu genet. Com a conseqüència el cavall es torna tranquil, elàstic, àgil i flexible, però també confiat, atent i decidit, amb el que contribueix un perfecte conjunt amb el seu genet. Les proves de Doma consisteixen en la realització de diferents exercicis, anomenats Reprises, sobre el quadrilong que són valorats per diferents jutges.